Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Zorgverzekeraar VGZ en zeven gemeenten in Noord-Limburg zijn een samenwerking aangegaan om het aantal valincidenten in de provincie aan te pakken. Alle partijen hebben een handtekening gezet onder een intentieverklaring die moet uitmonden in een eerste Health Impact Bond voor valpreventie. Dit meldt Skipr. 

Noord-Limburg is hard aan het vergrijzen en het aantal ouderen dat een valrisico vormt neemt toe. De zeven gemeenten gaan in vijf jaar tijd zo’n zevenduizend ouderen hierop screenen. Naar verwachting hebben ongeveer 2.500 ouderen een verhoogd risico op vallen. Gemeenten zullen bij hen inzetten op preventie door bijvoorbeeld de verlichting in huizen aan te passen of passende vormen van beweging aan te bieden.

Leed voorkomen

Door in te zetten op valpreventie, hoopt VGZ leed onder ouderen te voorkomen en de druk op zorgpersoneel te verlichten. Private partijen bieden financiële ondersteuning. Is het project geslaagd, dan krijgen deze partijen (en dus investeerders) hun geld terug van de gezamenlijke partijen. Nog niet eerder werd ingezet op een impact bond dat vallen onder ouderen moet tegengaan. Onder meer VeiligheidNL en Vilans bieden ondersteuning binnen het project. 

Door: Nationale Zorggids