Normal_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal komend voorjaar een monitor uitbrengen specifiek over de contractering in de paramedische zorg. De NZa brengt in kaart hoe het contracteerproces verloopt. Ook polsen ze hoe innovatie, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale domein een plek krijgen in de contractering. De monitor gaat over de contractering van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Dit meldt NZa.

Vorig jaar bracht de zorgautoriteit een meer algemene monitor uit over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en informatie over kwaliteit in de paramedische zorg. In de komende monitor richt de NZa zich specifiek op de contractering.

Zo kijkt de NZa bijvoorbeeld of het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn in de contracten terugkomt. Ook besteden ze aandacht aan onderdelen van het contracteerproces waarover eerder aanbevelingen zijn gepubliceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van informatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en hoe het contact tussen hen verloopt tijdens de inkoop van paramedische zorg.

De NZa vraagt zorgaanbieders en zorgverzekeraars om uiterlijk 19 januari de vragenlijsten in te vullen die op de website van de NZa staan. De vragenlijsten zijn ook direct naar de verschillende brancheorganisaties en zorgverzekeraars gestuurd.

Door: Nationale Zorggids