Subsidieregeling veelbelovende zorg

Per 1 februari 2020 treden er wijzigingen in de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking. Met deze wijzigingen neemt het aantal interventies dat voor subsidie in aanmerking komt toe. Een voorbeeld daarvan is kortdurende en langdurende fysiotherapie, zodat ook daarvoor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit kan plaatsvinden. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Het doel van de regeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Om de (kosten)effectiviteit ervan vast te stellen is kwalitatief goed onderzoek nodig. Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor tijdelijke financiering van de veelbelovende zorg. Jaarlijks is hiervoor maximaal 69 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Financiering voor kosten zorg en onderzoek

De zorgvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde medicijnen. De regeling financiert de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80 procent) en voor onderzoek (maximaal 20 procent). De looptijd van een project is maximaal 6 jaar.

De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot 7 april 2020 worden aangeboden. 

Door: Nationale Zorggids