Zorgverzekeraars overwegen steun aan LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLang Ziekenhuis heeft zo’n zwakke financiële status dat zorgverzekeraars zich afvragen of zij moeten helpen om het ziekenhuis in Zoetermeer overeind te houden. Zorgverzekeraar DSW ziet het als haar taak om de zorg bereikbaar te houden en heeft daarom al gezegd dat zij het ziekenhuis graag open willen houden. Menzis bekijkt wat het kan doen om de inwoners van Zoetermeer van goede zorg te voorzien dicht bij huis. Dit meldt Skipr.

LangeLand Ziekenhuis zou bestuurlijk gaan fuseren met het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haga Ziekenhuis. Echter was de medische staf van het Reinier de Graaf Gasthuis tegen deze fusie en is het afgeblazen. Dit zorgt ervoor dat Langeland Ziekenhuis is de geldproblemen blijft. Het is nu al het meest zwakke ziekenhuis van het land als het op de financiën aankomt. Het kreeg enkele jaren geleden al een lening van 20 miljoen euro om een faillissement tegen te gaan.

Tarieven gaan in omliggende ziekenhuizen omhoog

Zorgverzekeraars moeten nu afwegen of het ziekenhuis in de benen gehouden kan worden. DSW vindt dat een grote stad als Zoetermeer het eigen ziekenhuis moet houden. Ook zou het financieel geen slecht idee zijn om het LangeLand Ziekenhuis open te houden. “Want de tarieven bij de ziekenhuizen in de regio die de zorg dan moeten opvangen zijn dus hoger dan die van het LangeLand”, aldus directeur Aad de Groot. “Als verzekeraars moeten wij daarom ook het Langeland reële tarieven betalen.”

Andere aanbieders wachten af

Menzis is het daar niet mee eens. “Het gaat ons om de kwaliteit van zorg, de beschikbaarheid ervan en ook de betaalbaarheid van de zorg.” Menzis vindt niet dat een zorgverzekeraar moet helpen om het faillissement van een specifiek ziekenhuis tegen te gaan. Zilveren Kruis en CZ, de grootste aanbieder van Nederland, wachten af en zullen voorlopig nog niet op de zaken vooruit lopen. Patiënten zouden moeten uitwijken naar Leiden, Den Haag, Rotterdam en Delft als het ziekenhuis om zou vallen.

Rectificatie: De titel en lead van dit artikel suggereerde eerder dat zorgverzekeraar Menzis niet van plan is om LangeLand Ziekenhuis te steunen. Menzis laat in een reactie weten dat de journalist van Skipr zijn/haar interpretatie van de kwestie in het nadeel van de zorgverzekeraar publiceerde. "Menzis is in gesprek met alle betrokken partijen. Daarbij staat voor ons voorop dat de inwoners van Zoetermeer nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg krijgen; toegankelijk en dicht bij huis(...). Als het in het geval van het LangeLand Ziekenhuis noodzakelijk is, onderneemt Menzis actie mét het belang van de Zoetermeerders vooro", aldus Menzis. De volledige reactie is te lezen op de website van Menzis.

Door: Nationale Zorggids