Zilveren Kruis vermindert met Zorgcoach aantal wachtdagen aanzienlijk

Zilveren Kruis heeft goede resultaten behaalt met zorgbemiddeling Zorgcoach in 2019. Want als je zorg nodig hebt wil je graag snel en deskundig geholpen worden. Toch kan het gebeuren dat er een lange wachttijd is voor een afspraak met een specialist. In die gevallen biedt de Zorgcoach van Zilveren Kruis uitkomst. In 2019 konden verzekerden dankzij de inzet van Zorgbemiddeling 309.358 dagen eerder terecht voor zorg; nog nooit eerder werden zoveel wachtdagen bespaard. Dit meldt Zilveren Kruis.

De hogere besparing in wachtdagen betekent een toename van 64 procent ten opzichte van 2018. Hoewel het aantal bespaarde wachtdagen fors is toegenomen is er slechts een lichte stijging in het aantal aanvragen voor bemiddeling. Naast de verdere professionalisering van de Zorgcoaches ligt een verklaring in de toename van de wachtlijsten. Gelukkig ziet Zilveren Kruis dat huisartsen ook steeds vaker verwijzen naar wachtlijstbemiddeling. Zo krijgen patiënten sneller de juiste zorg en heeft de huisarts meer tijd voor andere patiënten.

GGZ Online: van wachtkamer naar woonkamer

In 2019 meldden 7.500 verzekerden zich bij Zorgbemiddeling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz); een toename van 25 procent ten opzichte van 2018. De meeste vragen die binnenkomen bij de Zorgcoaches gaan over wachtlijsten bij verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen. In totaal werden 31.500 wachtdagen bespaard. Het gebruik van GGZ Online heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Online behandeling is voor verschillende aandoeningen, zoals angststoornissen en depressie, bewezen effectief. De wachttijd voor de eerste afspraak is slechts twee dagen. Sinds vorig jaar worden verzekerden daarom steeds vaker gewezen op de mogelijkheid van GGZ zorg veilig thuis. Ook bij onvoldoende specialisten werd doorverwezen naar de praktijkondersteuner of de mogelijkheid van GGZ Online.

Top 3 bemiddelingsaanvragen en zoektermen

Net als in 2018 bestaat de top 3 van bemiddelingsaanvragen uit radiologie, oogheelkunde en orthopedie. In de Zorgzoeker zijn alle zorgverleners te vinden waarmee Zilveren Kruis een contract heeft. Daar waren de meest gezochte zoektermen over 2019: Ziekenhuis, Fysiotherapie en Huisarts.

De wachttijden voor zorgsoorten varieert per regio. Zo kan de wachttijd voor een knieoperatie soms weken uiteenlopen; bijvoorbeeld doordat de concentratie van ziekenhuizen in stedelijk gebied hoger ligt dan daarbuiten. Als verzekerden bereid zijn iets verder te reizen kunnen zij vaak veel eerder terecht.

Door: Nationale Zorggids