Zorgverzekeraars willen chronisch zieken helpen bij verminderen regeldruk

Zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid willen het verzekerden met een (blijvend) chronische aandoening makkelijker maken. Het hebben van een éénmalige verklaring als bewijs waaruit deze diagnose blijkt is voldoende, een houdbaarheidsdatum of een actuele versie is niet nodig. Samen met vertegenwoordigers van patiënten en artsen spreken zorgverzekeraars en het ministerie momenteel af voor wat voor type chronische aandoeningen dit geldt. Dit meldt (Ont)Regel de Zorg.

Zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid realiseren zich dat mensen met een chronische aandoening geconfronteerd worden met meer zaken dan bijvoorbeeld verzoeken om actuele verklaringen dat zij die aandoening hebben. Daarom kijken zorgverzekeraars en het ministerie samen welke verdere stappen mogelijk zijn om deze groep verzekerden verder te helpen en administratieve lasten voor hen te verminderen.

Melding maken bij ministerie

Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat iemand toch te maken krijgt met het verzoek om een actueel bewijs van een chronische aandoening waarvan die persoon al een diagnoseverklaring heeft. Mocht die situatie zich onverhoopt voordoen, dan kan deze persoon contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar. De ervaring kan ook gedeeld worden door een mail te sturen naar aanpakregeldruk@minvws.nl Naast een korte toelichting is het belangrijk om (1) de naam, (2), de zorgverlener/leverancier en (3) de zorgverzekeraar te vermelden in het bericht. Er wordt dan direct actie ondernomen.

Door: Nationale Zorggids