Normal_rss_entry-221143

Alle zelfstandigen zonder personeel moeten zich standaard gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (aov). De premie wordt inkomensafhankelijk en daarnaast zal de hoogte ook afhangen van een korter of langer eigen risico. De zzp'er kan daarin zelf een keuze maken. De Stichting van de Arbeid - waarin de sociale partners overleggen - heeft dit voorstel dinsdag gepresenteerd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Het is een uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord.

Naar schatting zal een zzp'er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt zijn aan de verplichte aov. Netto is dat tussen de 85 en 150 euro per maand. De variatie ontstaat omdat betrokkenen voor het eigen risico kunnen kiezen uit een half jaar, één jaar of twee jaar voordat de uitkering ingaat.

Publieke verzekering arbeidsongeschiktheid zzp'er

De publieke verzekering zal een inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar dekken. Zo'n 70 procent van de zzp'ers valt daaronder. Maandelijks is dat een maximale uitkering van 1650 euro bruto, gelijk aan het wettelijk minimumloon. De stichting heeft met alle betrokken organisaties overlegd over de wensen. Uitgangspunten waren dat de verzekering toegankelijk en betaalbaar is en er keuzes mogelijk zijn. Ze denkt dat de verzekeringspremie door de maximering en variatie betaalbaar blijft.

Zzp'ers nu niet verzekerd voor ziekte of ongeval

De uitvoering zal worden gedaan door het UWV en de Belastingdienst zal de premies gaan innen, staat in het voorstel. Voordat de verzekering kan worden ingevoerd, moet eerst de wet worden gewijzigd. Dat kan nog enkele jaren duren.

Een verzekering voor de ruim 1 miljoen zzp'ers is volgens het kabinet nodig, omdat velen niet verzekerd zijn tegen inkomensverlies. Door langdurige ziekte of een ongeval kunnen ze in ernstige financiële problemen komen.

Door: ANP