ANT vraagt tandartsen problemen te melden

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) roept tandartsen en praktijkhouders die failliet dreigen te gaan doordat financiële steunmaatregelen te laat of te gebrekkig zijn op, om dit te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Door de coronacrisis heeft vrijwel de hele mondzorgsector te kampen met een omzetdaling van 95 procent of meer. Dit terwijl alle vaste kosten gewoon doorgaan. Steeds meer leden melden zich bij de ANT met de vrees dat ze binnen enkele weken failliet gaan zonder steunpakket. De ANT maakt zich daarom hard voor een stevig pakket financiële noodmaatregelen voor de mondzorgsector. Dit meldt de ANT.

Daarbij is het belangrijk dat een instantie zoals de NZa, die toeziet op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de mondzorg in Nederland, ook op de hoogte is van de ernst van de situatie. Als praktijken door de coronacrisis op grote schaal moeten sluiten bij gebrek aan financiële steun, dan komt de beschikbaarheid van de mondzorg in gevaar.

NZa informeren over financiële gevolgen coronacrisis

De ANT vraagt daarom tandartsen de NZa te informeren over de gevolgen voor uw praktijk. Doe dat kort en krachtig en verwoord uw punten in korte zakelijke bewoordingen. Van belang is aan te geven hoeveel patiënten u bedient en op welke termijn u voorziet dat deze zorg weg gaat vallen omdat u uw praktijk zult moeten sluiten als u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Melding financiële gevolgen coronacrisis via webformulier

U kunt deze melding het beste doen via dit webformulier (selecteer ‘anders’ als optie) of via ons e-mailadres.

Door: Nationale Zorggids