Aanwijzing voor tandarts om onjuiste rekeningen aan patiënten
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aanwijzing opgelegd aan een tandarts in Zuid-Holland vanwege onjuist declareren. De overtredingen kwamen aan het licht na meldingen van patiënten en een zorgverzekeraar. Uit onderzoek kwamen bijna 4000 onjuist gedeclareerde prestaties over een periode van 2,5 jaar. De administratie van de tandarts schoot tekort. Deze moet de bedrijfsvoering dan ook structureel professionaliseren. De NZa heeft de tandarts dringend verzocht om hier externe hulp bij te halen. Dit meldt de NZa.

Aanwijzing tandarts

De aanwijzing houdt in dat de tandarts direct moet voldoen aan de declaratievoorschriften. De NZa schat in dat deze tandarts dit niet zelfstandig zal kunnen. Zij hebben de tandarts daarom dringend aangeraden om zich aan te melden bij de Monitor mondzorg.
 

Controle door NZa

De NZa kan te allen tijde controleren of de tandarts aan deze aanwijzing heeft voldaan. Als het declaratiegedrag niet verbetert, dan kunnen zij zwaardere formele maatregelen treffen. Bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Ook kunnen zij de aanwijzing alsnog (met naam) openbaar maken. De aanwijzing hebben ze gedeeld met zorgverzekeraars. Zij kunnen besluiten om een materiële controle uit te voeren en geld terug te vorderen.
 

Hulp bij declareren

De Monitor mondzorg is een onafhankelijk steunpunt voor problemen op het gebied van het functioneren van een tandarts. Tandartsen kunnen hier terecht voor tijdelijke begeleiding en op die manier hun bedrijfsvoering verbeteren. Meer informatie over de Monitor Mondzorg staat op www.monitormondzorg.nl.
 
Als patiënten twijfelen over hun rekening kunnen ze daarover in gesprek met hun tandarts. Komen ze er samen niet uit? Dan kunnen ze een klacht indienen bij de tandarts. Als ook dat niet tot een oplossing leidt, kunnen patiënten zich wenden tot een erkende geschilleninstantie, zoals de Stichting Geschillen Instantie Mondzorg.
 
Door: Nationale Zorggids