Normal_ehealth

GGZ en Noord-Holland-Noord en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een meerjarencontract gesloten om patiënten die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben de kans te geven op zorg in hun eigen omgeving. De ggz-instelling zet zich in voor specialistische wijkzorg, patiëntgerichte behandelingen en zorg online waar patiënten 24 uur per dag gebruik van kunnen maken. De samenwerking met Zilveren Kruis maakt dat verzekerden hier toegang toe hebben. Dit meldt Zilveren Kruis. 

“Wij zijn blij dat wij met Zilveren Krui de koers die wij hebben ingezet voor ‘Duurzame zorg’ verder invulling kunnen geven. Wij staan net als Zilveren Kruis voor cliëntgerichte zorg waarbij we de patiënt zo optimaal mogelijk behandelen. Deze meerjarenafspraak biedt ons de ruimte om onze zorg de komende jaren verder vorm te geven en invullen te geven aan de organisatie van zorg in de regio”, zegt bestuurder Jos Brinkmann van GGZ NHN.

Online zorg via DiSofa

De online behandelingen worden geleverd vanuit DiSofa, wat onderdeel uitmaakt van de ggz-instelling. Patiënten/verzekerden maken steeds vaker gebruik van digitale zorg en vinden dat de zorg online ook goed gaat. Bovendien heeft iemand die online behandeld wordt niet meer te maken met wachttijden offline. 

Door: Nationale Zorggids