Normal_rekening_factuur_stethoscoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de geboortezorg per 2028 integraal te gaan bekostigen. Ook luidt het advies om het experiment met integrale geboortezorg op te nemen in de reguliere bekostiging voor 2022, zodat regio’s dan direct gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de zorg integraal te declareren. Dit meldt de NZa in het adviesrapport ‘Advies toekomst bekostiging integrale geboortezorg’. 

Vrijwel elke moeder met haar (ongeboren) kind wordt door verschillende professionals en organisaties geholpen; de verloskundige, de gynaecoloog, de obstetrieverpleegkundige en de kraamverzorgende. Integrale geboortezorg zet de zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind centraal en stimuleert samenwerking tussen zorgprofessionals van verschillende aanbieders.

Passende zorg en bekostiging

Het doel is een betere samenwerking en verhoogde kwaliteit van zorg doordat doordat de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal worden gesteld. De zorgprofessional moet zich volledig kunnen inzetten voor haar cliënt en moet bij het maken van keuzes niet beïnvloed worden door financiële prikkels.

Evaluatie experiment

In een aantal regio’s werken verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden al met een vorm van integrale bekostiging van de geboortezorg. De samenwerking in deze regio’s is verbetert en de verschillende professionals en zorgaanbieders ervaren een sterkere gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wel levert de overstap grote administratieve lasten op, omdat alle systemen zijn ingericht om monodisciplinaire bekostiging. Toch willen alle regio’s waarin al geëxperimenteerd wordt door met de integrale bekostiging, zo blijkt uit een RIVM-analyse die tevens vandaag is gepubliceerd.

Met het advies zet de NZa een duidelijke stip op de horizon. Tegelijkertijd biedt dit advies nog veel ruimte aan de sector om invulling te geven aan de integrale bekostiging. Met het behouden van de monodisciplinaire bekostiging tot 2028 krijg de sector de tijd om enkele vraagstukken op te lossen.

Door: Nationale Zorggids