Normal_pexels-pixabay-40568

Via de Wlz-inkijkfunctie, een dienst bij VECOZO, kan een zorgaanbieder twee zaken nagaan: of een cliënt een beschikt over een Wlz-indicatie en of de cliënt recht heeft op verblijf inclusief behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Zo weet de zorgaanbieder of de client gebruik kan maken van zorglevering op basis van de Wlz of van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op deze manier kan de zorgaanbieder de declaratie op de juiste plek aanbieden en wordt voorkomen dat een declaratie afgewezen wordt en opnieuw moet worden ingediend. Omdat niet alle informatie altijd actueel is, wordt er gewerkt aan een verbetering van deze functie. Dit meldt ordz.nl.  

De inkijkfunctie achter de schermen

Informatie voor de Wlz-inkijkfunctie wordt wekelijks door de zorgkantoren aangeleverd bij VECOZO. Binnen maximaal één week na afgifte van een indicatie voor een nieuwe Wlz-cliënt is deze informatie beschikbaar in de Wlz-inkijkfunctie. Voor het tweede deel van de informatie, Wlz-cliënten met verblijf én behandeling, zijn de zorgkantoren afhankelijk van de declaraties van de zorgaanbieders. Omdat de declaraties achteraf worden ingediend loopt de informatie in de Wlz-inkijkfunctie voor een deel van de cliënten achter.

Verbeteren actualiteit op komst

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de actualiteit van de informatie in de Wlz-inkijkfunctie. Deze verbetering wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 gerealiseerd. Hierbij staat het juiste gebruik van het aanmeldformulier ‘Melding Aanvang Zorg’ centraal. Op dit formulier, dat door Wlz-instellingen gebruikt wordt, kan de zorgaanbieder bij de start van de zorg aangeven of de cliënt verblijf met behandeling krijgt. VECOZO verwerkt deze informatie in de Wlz-inkijkfunctie. Als de zorgaanbieder de declaratie naar het zorgkantoor stuurt, stuurt het zorgkantoor die informatie door naar VECOZO. VECOZO controleert vervolgens of de informatie uit beide bronnen overeenkomen. Bij afwijkingen worden de gegevens uit de inkijkfunctie gebruikt.

Door op deze manier te gaan werken wordt het signaal, of sprake is van verblijf met behandeling, in de meeste gevallen een paar weken eerder doorgegeven dan in de huidige situatie het geval is. Hierdoor beschikt een zorgaanbieder bijna direct over actuele informatie. 

 

Door: Nationale Zorggids