Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert de minister van Volksgezondheid een breed experiment mogelijk te maken om de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging verder uit te werken. Zo kunnen aanbieders van wijkverpleging en zorgverzekeraars meer ervaring op doen met het maken van afspraken op basis van cliëntprofielen. Deze profielen geven inzicht in de hoeveelheid zorg die mensen nodig hebben. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het advies. Samen kunnen de cliëntprofielen verfijnd en verbeterd worden. Daarnaast krijgt regionale samenwerking en de coördinatie van zorg een plek in de nieuwe bekostiging.

Meer ruimte voor vergoeding

De wijkverpleegkundige is de spil in de zorg in de wijk. Naast de zorg neemt zij vaak de organisatie en coördinatie van zorg tussen verschillende organisaties zoals de gemeente, de huisarts en het ziekenhuis op zich. Dit kost tijd. Daarom maken we nieuwe prestaties die meer ruimte geven voor vergoeding van deze functies. Een voorbeeld is het beschikbaar houden van zorg in de nacht, de zogenoemde onplanbare nachtzorg. Zo willen de partijen samenwerking in de regio bevorderen. Hiervoor geldt wel een contractplicht met een zorgverzekeraar om goede afspraken te kunnen maken over de inzet van deze prestaties. Het beroep op wijkverpleging wordt steeds groter, terwijl het personeelstekort steeds verder oploopt. Dat betekent dat de NZa moet inzetten op het voorkomen van (meer) zorg, zelfredzaamheid en innovatie. Dit is de inzet voor de nieuwe bekostiging.

Extra inzicht in cliëntenpopulatie

De wijkverpleegkundige organiseert de zorg zoveel mogelijk rond de cliënt. Hij of zij bepaalt hoeveel zorg er nodig is en op welke manier deze het beste kan worden geleverd. De NZa vindt dat de bekostiging ruimte moet geven aan de wijkverpleegkundige om de zorg in te richten naar het professionele inzicht. Cliëntprofielen geven extra inzicht in de cliëntenpopulatie. De profielen worden bepaald door kenmerken van een cliënt die sterk samenhangen met of iemand veel of weinig zorg nodig heeft. Inzicht in de situatie van cliënten geeft zowel voor de wijkverpleegkundige als binnen de contractering meer ruimte en aandacht voor kwaliteit van zorg in plaats van kwantiteit in de vorm van uren. Dit maakt op termijn een vergoeding voor een langere periode mogelijk.

Naar nieuwe bekostiging toe groeien

Om zorgaanbieders en zorgverzekeraars naar deze nieuwe manier van bekostigen toe te laten groeien start de NZa een experiment. Daarnaast sluit het met deelnemende zorgaanbieders, zorgverzekeraars, V&VN en de Patiëntenfederatie een convenant. In dit convenant staan afspraken over het verloop van het experiment en zet de hele sector in op meer ruimte voor preventie, autonomie voor de wijkverpleegkundige en meer inzicht in de kwaliteit en uitkomsten van zorg. Als de minister het advies overneemt start het experiment op 1 januari 2022 met een looptijd van vijf jaar.

Door: Nationale Zorggids