Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

De corona-uitbraak stelt zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zwaar op de proef. Het is nu extra duidelijk hoe belangrijk het is dat iedereen die dat nodig heeft, op tijd zorg kan krijgen. Het garanderen van tijdige toegang tot zorg is een samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en overheid. Voor zorgverzekeraars heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een duiding van de zorgplicht gemaakt. Een hulpmiddel waarmee het duidelijk maakt we er specifiek van hen wordt verwacht als de toegankelijkheid en continuïteit van zorg onder druk staat. Dit meldt NZa. 

De duiding kan helpen bij een bijzondere situatie zoals de corona-uitbraak, maar ook als een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan of als de wachttijden voor bepaalde zorg structureel oplopen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, moeten zorgverzekeraars zich inspannen om te zorgen dat hun verzekerden kunnen blijven rekenen op tijdige toegang tot zorg.

Wachtlijsten en dreigende sluiting

Naast een corona-uitbraak zijn er minstens twee andere belangrijke redenen waarbij inspanning van verzekeraars wordt verwacht: bij lange wachtlijsten en bij dreigende sluiting van een zorgaanbieder. Bij lange wachtlijsten kunnen zorgverzekeraars hun verzekerde bemiddelen naar een zorgaanbieder waar eerder plek is. Zij moeten zorgen voor een vindbaar en toegankelijk loket en ervoor zorgen dat verzekerden hen goed weten te vinden.

Verantwoordelijkheid bij zorgverzekeraar 

Zorgverzekeraars moeten zelf in de gaten houden welke zorgaanbieders in financieel zwaar weer zitten. Als een zorgaanbieder dreigt te sluiten, dan verwacht de NZa dat zorgverzekeraars op tijd een plan opstellen om waar nodig te borgen dat de zorg goed en zorgvuldig wordt overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Het gaat hierbij niet alleen over ziekenhuiszorg maar ook over geboortezorg, ggz, huisartsenzorg, kortdurende zorg, langdurige zorg, mondzorg, paramedische zorg en wijkverpleging.

Samenwerken met zorgaanbieders

Maar zorgverzekeraars kunnen het niet alleen, benadrukt de NZa. Ook andere partijen hebben een verantwoordelijkheid bij het realiseren van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Denk hierbij aan de samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten en Wlz-uitvoerders. Zo moeten zorgaanbieders de zorgverzekeraar tijdig voorzien van de juiste informatie en dat gebeurt nu nog lang niet altijd. Daarom is de Zorgautoriteit in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dan kan het ook voor zorgaanbieders handvatten opstellen over wat van hen verwacht mag worden als de zorg onder druk komt te staan.

Door: Nationale Zorggids