Normal_pexels-pixabay-158776

Dit weekend heeft de Partij van de Arbeid (PvdA) haar verkiezingsprogramma bekendgemaakt. De partij wil onder meer het (vrijwillig) eigen risico afschaffen, een lagere zorgpremie zonder zorgtoeslag en de anticonceptiepil in het basispakket. Dit meldt de PvdA. 

Het eigen risico bedraagt ook volgend jaar 385 euro. Wie zijn eigen risico vrijwillig ophoogt, betaalt minder premie maar meer risico aan het einde van het jaar. Omdat een deel van de Nederlanders hierdoor zorg mijdt, wil de PvdA het eigen risico stapsgewijs helemaal afschaffen. Het vrijwillig ophogen van het eigen risico is de verantwoordelijkheid van de verzekerde, maar de PvdA vindt dat dit onverantwoorde risico’s met zich meebrengt.

De partij denkt dat een lagere zorgpremie kan leiden tot het afschaffen van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag noemt dat ‘zinloos rondpompen van geld’.

Anticonceptie, ggz & Wmo

Als het aan de Partij van de Arbeid ligt, komt anticonceptie weer terug in het basispakket. Nu krijgen alleen vrouwen tot 21 jaar het vergoed. Maar de PvdA vindt dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat de kosten nu te hoog zijn. Ook wil de partij de capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg vergroten. Dit moet de wachttijden die er nu zo veel zijn tegengaan.

Iedere vier weken betalen gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een bedrag van 17,50 euro. Hierbij maakt het niet uit of iemand veel of weinig verdient, of alleenstaand of samenwonend is. De PvdA wil dit zogenoemde inkomensonafhankelijke abonnementstarief afschaffen, zodat gemeenten weer zelf kunnen beslissen over hun Wmo-tarieven. De partij is voornemens om de tekorten bij gemeenten weer aan te vullen om de Wet maatschappelijke ondersteuning weer op orde te krijgen.

Door: Nationale Zorggids