Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Gemeenten, zorgverzekeraars en andere instanties waar burgers schulden kunnen krijgen, hebben in een Landelijk Convenant Vroegsignalering afspraken gemaakt over het voorkomen van grotere schulden. Het is de bedoeling dat mensen met bijvoorbeeld een beginnende achterstand op het betalen van de zorgpremie worden benaderd en ondersteund. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Mensen zoeken vaak pas contact met schuldhulpverlening als zij al diep in de schulden zitten. Het is daarom beter om bij startende, kleine schulden te beginnen met schuldhulpverlening zodat grote problemen voorkomen kunnen worden. Vroegsignalering moet gemeenten en instanties helpen deze mensen vroegtijdig in beeld te krijgen.

Vroegtijdig in beeld

In het landelijke convenant zijn hierover afspraken gemaakt. Zo is het onder meer de bedoeling dat ‘vaste lasten partners’ aan gemeenten signalen van betalingsachterstanden (een betalingsachterstand betekent hier dat iemand 30 tot 100 dagen te laat is met het betalen van zijn zorgpremie, huur of energierekening) doorsturen. Deze mensen komen zo vroegtijdig in beeld bij hun gemeente, die de schuldhulpverlening inschakelt om hen uit te nodigen voor een gesprek.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeenten, volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, aan vroegsignalering werken. Deze signalen worden doorgegeven door de vier zogenoemde vaste lasten partners: zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven. Komt er een signaal binnen, dan is de gemeente verplicht om de persoon waarover het gaat uit te nodigen voor een intakegesprek. Of de nieuwe wet uitvoerbaar is, moet nog blijken. Eerder trokken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa al aan de bel hierover omdat er onvoldoende middelen voor beschikbaar zouden zijn.

Door: Nationale Zorggids