Normal_pexels-pixabay-40568

Vanaf eind 2019 kunnen maximaal 20 aanbieders van de Wet langdurige zorg (Wlz) meedoen aan een experiment van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het proces van verantwoorden te vereenvoudigen. Na akkoord op de aanvraag door de NZa kan een zorgaanbieder aan de slag. Hans Hendriks, senior beleidsmedewerker bij de NZa en projectleider van het experiment met de naam ‘Anders verantwoorden’, geeft inzicht in wat het experiment tot nu heeft gebracht. Dit meldt ORDZ. 

Tot nu toe hebben zeven zorgaanbieders een aanvraag ingediend. Samen met zijn team beoordeelt Hendriks deze aanvragen. Als een experiment slaagt, kijkt de NZa naar de mogelijkheden om de landelijke NZa regelgeving aan te passen. Het experiment mag maximaal 5 jaar duren en heeft als einddatum 31 december 2023. Tot dat moment kunnen zorgaanbieders zich aanmelden.

Experiment

Bij deelname aan het experiment kan een zorgaanbieder samen met het zorgkantoor de mogelijkheden bespreken om de administratieve lasten te verlagen. Zorgkantoren helpen bij het regelen of bemiddelen in langdurige zorg voor cliënten. Centraal staat de vraag welke onnodige lasten de regelgeving van de NZa veroorzaakt en hoe je deze lasten kunt verminderen tijdens het experiment. Dit betekent dat een zorgaanbieder tijdens het experiment moet aantonen hoe hij op een andere manier verantwoording kan afleggen die voor hem minder lastendruk oplevert, en waarbij hij nog steeds aan de wettelijke regels voldoet. In geval van een succesvol experiment onderzoekt de NZa of zij haar landelijke regelgeving kan aanpassen zodat andere zorgaanbieders ook profijt hebben van het experiment.

Eerste succes

Twee zorgaanbieders hebben inmiddels toestemming om anders te verantwoorden. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat steekproeven om de juistheid van gegevens van declaraties te controleren, naast de twee reguliere controlemomenten, zorgen voor onnodige administratieve lasten. Die steekproeven mogen er daarom uit.

Eigen regie

Een ander voorbeeld van hoe het experiment kan bijdragen aan het verminderen van regeldruk zit op het aantonen van eigen regie door een zorgaanbieder. Het experiment nodigt uit om te onderzoeken hoe een zorgaanbieder op een andere manier kan aantonen dat ze regie voeren over het verbeteren van de zorg en de organisatie. De controleprotocollen van de NZa zijn nu voornamelijk gericht harde cijfers als aantallen, tarieven, kosten en opbrengsten. Hierop moeten het zorgkantoor en de NZa akkoord geven. De vraag is of deze manier van verantwoorden ook anders kan. Er wordt geëvalueerd hoe ook na 2023 zorgaanbieders nieuwe manieren van verantwoorden kunnen toepassen.
 

Door: Nationale Zorggids