Normal_arts_patient_intake

We worden steeds ouder en willen graag zo lang mogelijk prettig thuis blijven wonen. Dit betekent ook dat huisartsen het drukker krijgen, en dat de klachten van patiënten complexer worden. Met huisartsenorganisaties LHV en InEen heeft Zilveren Kruis daarom afspraken gemaakt over ‘meer tijd voor de patiënt’. Huisartsen kunnen hier in de eigen praktijk, met ondersteuning van hun regio-organisatie, invulling aan geven. Dit meldt Zilveren Kruis. 

Het gaat om extra geld dat op praktijkniveau en regioniveau ingezet kan worden voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Vanaf 2021 is deze extra groeiruimte 2 procent van de totale huisartsenbekostiging. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.

Concrete doelstellingen

Vanuit vier doelstellingen kunnen huisartsen zelf bepalen hoe zij de praktijk toekomstbestendig maken. Hierbij worden zij ondersteund door hun regio-organisatie. De eerste doelstelling is meer zorg op afstand. Huisartsen kunnen extra inzetten op bijvoorbeeld online dienstverlening, zoals videoconsulten of monitoring op afstand. Tijdens de coronacrisis hebben veel huisartsen deze vorm al ingezet, nu kan dit verduurzaamd worden.

Door de huisartsenzorg anders te organiseren krijgen huisartsen de ruimte om het werk in de praktijk anders te organiseren en verdelen. Bijvoorbeeld met de inzet van een physician assistent of verpleegkundige specialist. Meer persoonsgerichte zorg zorgt ervoor dat het gesprek met patiënten wordt verbeterd. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld aan de slag met Positieve Gezondheid en de invoer van langere consulten. De laatste doelstelling efficientere bedrijfsvoering maakt het mogelijk om praktijkscans in te zetten en de bedrijfsvoering te professionaliseren met verbeterprogramma’s.

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Huisartsen kiezen zelf welke doelstelling bij hun past. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Samen met LHV en InEen zetten we met dit beleid weer een stap richting toekomstbestendige huisartsenzorg. Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen; meer tijd voor de patiënt vraagt ook een andere inrichting van de zorg. Het vertrouwen is groot dat huisartsen en onze verzekerden gaan ervaren dat zij meer tijd krijgen.”

Door: Nationale Zorggids