Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

Polivy is een geneesmiddel voor de behandeling van een agressieve vorm van bloedkanker (r/r DLBCL). Het medicijn lijkt veelbelovend, maar er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de langdurige effecten en de kwaliteit van leven van patiënten. Het Zorginstituut Nederland adviseert minister Tamara van Ark voor Medische Zorg daarom het middel alleen te vergoeden uit het basispakket na onderhandeling over de prijs. Dit meldt het Zorginstituut. 

DLBCL is een agressieve vorm van bloedkanker die valt onder de non-hodgkinlymfomen. Het middel Polivy wordt ingezet bij de behandeling van volwassenen met een specifieke ernstige vorm van bloedkanker die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie. Voor deze patiënten zijn er geen vaste behandelmogelijkheden. Minimaal 163 en maximaal 288 patiënten voor deze indicatie zullen behandeld worden met Polivy (in combinatie met bendamustine en rituximab – Pola-BR).

Bij opname in het basispakket zijn de jaarlijkse kosten 55.849 euro per patiënt. De meerkosten komen uit op maximaal 13,5 miljoen euro in het derde jaar na opname in het basispakket.

Verdeling van samen opgebrachte premiegeld

Het Zorginstituut maakte met de beoordeling van Pola-BR een ingewikkelde afweging. Het weegt namelijk de werkzaamheid en meerwaarde van het medicijn af tegen de kosten. Door de kosten van dit medicijn samen te betalen, kan dat geld niet meer aan andere goed zorg besteed worden. Er is daarnaast onzekerheid over de effectiviteit op de langere termijn en over het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven van patiënten.

Lagere prijs bedingen

Het Zorginstituut ziet steeds vaker dat fabrikanten vergoedingen vragen voor hun medicijnen, terwijl de resultaten van het onderzoek nog niet de volledige waarde voor de patiënt laten zien. Mede daarom vindt het Zorginstituut het gerechtvaardigd om voor dit geneesmiddel een lagere prijs te bedingen. Een pay-for-proof-prijsafspraak, waarin wordt opgenomen dat een hogere prijs betaal zal worden als er meer bewijs beschikbaar komt dat het medicijn effectief is, behoort eventueel ook tot de mogelijkheden.

Door: Nationale Zorggids