Normal_ouderen_ouderenzorg_dementie

De zorguitgaven voor mensen met dementie namen de afgelopen 3 jaar toe van 9,5 miljard euro in 2017 naar 11,8 miljard in 2019. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het toenemende aantal mensen met dementie, maar ook door duurdere verpleeghuiszorg. De grootste toename in uitgaven is namelijk te zien voor mensen met dementie die in een instelling wonen. Dit meldt Vektis. 

Een groeiende groep mensen in Nederland krijgt te maken met dementie. Het gaat hierbij om de mensen met dementie zelf en hun naasten. Voor al deze mensen heeft de ziekte een grote impact op hun leven. De groei van het aantal mensen met dementie zorgt voor een enorme druk op het zorgstelsel, zegt Vektis. Niet alleen komen er meer mensen bij, maar ook de kosten voor de verpleeghuiszorg stijgen en dus nemen de totale kosten ook toe.

Thuiswonende krijgen vooral zorg uit Zorgverzekeringswet

Bijna 212.000 mensen met dementie die in week 4 van de peildatum (januari 2019) thuis wonen krijgen voor een bedrag van in totaal 5 miljard euro zorg. Dit is voor het grootste deel gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet, zoals wijkverpleging en ziekenhuiszorg. De groep thuiswonenden ontvangt daarnaast ook zorg vanuit de Wet langdurige zorg (2,2 miljard euro), maar dat komt vooral omdat een deel van deze groep tijdens 2019 naar een instelling is verhuisd.

Voor mensen die in een instelling wonen, worden relatief weinig zorgkosten vanuit de Zvw gefinancierd. De meeste zorguitgaven voor deze groep gaan via de Wlz.

Prognose dementie in Nederland

In 2030 hebben naar verwachting bijna 400.000 mensen dementie. In 2019 waren dat er nog ruim 298.000. Ongeveer een derde van de dementerenden woont in een instelling. Waarschijnlijk stijgen de kosten voor de zorg geleverd uit de Wlz naar 11,5 miljard euro (nu 6,7 miljard) in 2030.

Door: Nationale Zorggids