Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Jongeren betalen minder voor hun zorgverzekering dan ouderen, stelt Geld.nl vast in de Datamonitor Zorgverzekering 2021. Dit komt vooral doordat naarmate de leeftijd stijgt, mensen vaker aanvullende verzekeringen kiezen en minder kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. De zorgpremie voor mensen van 35 tot 45 jaar en 75-plussers steeg harder dan bij andere leeftijdsgroepen. Mensen betalen dit jaar gemiddeld 109,26 euro per maand voor hun basisverzekering; een stijging van 3,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit meldt Geld.nl

Bijna een kwart van de verzekerden kozen dit jaar voor een verhoogd eigen risico. Dit doen ze om te besparen om hun maandelijkse zorgpremie. Wie het standaard eigen risico van 385 euro betaalt, is gemiddeld 113,50 kwijt aan de premie en een verhoogd eigen risico betekent een gemiddeld maandelijkse premie van 91,80 euro.

Inwoners Zeeland betalen meest, Groningers minst

De provincie Zeeland lijkt het meeste te betalen voor de premie. Inwoners zijn gemiddeld 171,59 per maand kwijt. De gemiddelde premie is daar ook het hardst gestegen, want vorig jaar betaalden ze gemiddeld nog 133,63 euro. Dit komt neer op een stijging van meer dan 28 procent en komt met name door de toename van aanvullende verzekeringen en minder inwoners die kozen voor een verhoogd eigen risico.

Groningers betalen in 2021 gemiddeld het minst voor hun zorgverzekering: 133,79 euro per maand. Volgens Geld.nl hebben Groningers zelfs kunnen besparen op hun premies, ondanks de prijsstijgingen. Inwoners van de provincie blijken vaker voor alleen een basisverzekering te kiezen en kiezen vaker voor een budget- of naturapolis dan voor een restitutiespolis.

Door de prijsstijgingen bij zorgverzekeraars, kiezen mensen minder vaak voor een aanvullende verzekering. Dit jaar is 71 procent van de mensen aanvullend verzekerd. Vorig jaar was dat nog 81 procent. Doordat men meer kwijt is aan de maandelijkse zorgpremie, is kritischer gekeken naar extra zorg, zoals tandartszorg en zorg in het buitenland.

Lees meer over 2021 in de Datamonitor Zorgverzekeringen van Geld.nl.

Door: Nationale Zorggids