Normal_echo_zwangerschap_zwanger

De tijdelijke regeling om integrale geboortezorgorganisaties te bekostigen wordt eind van dit jaar nog niet omgezet in een structurele regeling. Dat besloot de Tweede Kamer gisteren. Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg had de motie van de Kamer ontraden. Zij had aan de kamer voorgesteld integrale bekostiging deel uit te laten maken van reguliere bekostiging. Dat voorstel was ook in lijn met het advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hier eerder over heeft uitgebracht, aldus de NZa. 

Op dit moment maken kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaecologen die intensief samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie gebruik van de beleidsregel integrale geboortezorg. De NZa verwacht nu een brief waarin het wordt gevraagd deze bekostigingsmogelijkheid met en jaar te verlengen door het experiment in stand te laten tot en met 31 december 2022.

Daarnaast blijft de NZa in gesprek met alle partijen en het ministerie van Volksgezondheid om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Ook kan het helpen de perinatale sterfte verder terug te dringen. Zo biedt de integrale bekostiging van de geboortezorg meer mogelijkheden voor preventie door de eerstelijn. Dit gaat bovendien mogelijke onnodige medicalisering tegen. De zorg voor moeder en kind wordt bij deze samenwerking namelijk betaald in de vorm van volledige zwangerschapstrajecten.

'Maak zwangeren niet onnodig ongerust'

De laatste weken ziet de Zorgautoriteit dat er veel desinformatie wordt verspreid over de integrale bekostiging, vooral door zorgaanbieders die geen heil zien in zo’n nieuwe organisatievorm. De NZa roept deze zorgaanbieders op te stoppen met het verspreiden van deze onjuiste informatie en zwangeren niet onnodig ongerust te maken. De waakhond zegt oog te hebben voor alle reële zorgen die er onder zorgaanbieders leven. Samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie is een optie. Zorg op de oude manier vergoed krijgen is nog steeds mogelijk. 

Door: Nationale Zorggids