Normal_keizersnee_bevalling

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het jammer dat de Tweede Kamer heeft besloten om de integrale bekostiging van de geboortezorg uit te stellen. Het plan was om de tijdelijk regeling eind van dit jaar om te zetten in een structurele regeling, maar er is nog te veel onrust hieromtrent. Volgens ZN is een integrale bekostiging juist hard nodig voor zorgprofessionals in de geboortezorg die intensiever willen samenwerken. Dit meldt de belangenbehartiger van alle zorgverzekeraars. 

Net als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt ZN dat intensieve samenwerking in de geboorte zorg nodig is om optimale zorg voor moeder en kind te kunnen bieden. De huidige manier van bekostigen bevordert juist individuele zorg en houdt samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden tegen, meent ZN.

Op dit moment maken de professionals die wel intensief samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie (IGO) gebruik van de beleidsregel integrale geboortezorg. Het experiment blijft tot en met 31 december 2022 in stand. “Volgens zorgverzekeraars leidt dit uitstel tot onzekerheid bij de partijen in de geboortezorg die al werken met integrale bekostiging. Omdat niet duidelijk is of IGO’s door kunnen gaan na 31 december 2022 kan dat hen weerhouden om zich door te ontwikkelen. De eerste geluiden daarover zijn al ontvangen”, schrijft ZN.

Door: Nationale Zorggids