Normal_normal_arts_patient_intake

Door middel van een kennisloket willen zorgverzekeraar VGZ en alle gemeenten in Noord-Limburg ouderen en mantelzorgers helpen bij het vinden van de juiste zorg. In dit loket komt alle kennis samen waardoor de klant beter geholpen kan worden. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Doordat ouderen steeds vaker langer thuis wonen, weten ze in hun zoektocht naar passende zorg vaak niet waar ze moeten zijn voor vragen. Het Kennisloket Thuis in Blijvende zorg moet daar verandering in brengen. Naast ouderen kunnen ook zorgaanbieders, medewerkers van de gemeenten en cliëntondersteuners bij het kennisloket terecht voor advies. De medewerkers geven advies over de mogelijkheden voor het regelen van passende zorg, of het nu gaat om zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De medewerkers hebben contact met de Wmo-consulenten van de gemeenten. Als een oudere zorg nodig heeft die past binnen de Wmo, helpt iemand van de eigen gemeente verder. Zo hoeven mensen maar eenmalig hun verhaal te doen bij het kennisloket. Het loket is gratis en beschikbaar voor alle ouderen die wonen in de regio Noord-Limburg. 

Door: Nationale Zorggids