Normal_pexels-pixabay-40568

Volgens voorzitter Dirk Jan van den Berg en directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zit de zorg aan de grenzen van zijn capaciteit. Er moet volgens hen meer gewerkt worden aan het voorkomen van zorg, een betere ict-infrastructuur en er moet meer ruimte komen voor experimenten. De verzekerde moet centraal staan. Dit meldt Skipr. 

Als het aan ZN ligt, zijn dat de plannen van het toekomstige kabinet. Waar vaak gesproken wordt over geldgebrek als probleem, is volgens Van den Berg het personeelstekort een veel groter probleem. Ook moet meer gewerkt worden aan preventie van zorg. Mensen die problemen hebben moeten sneller geholpen worden. Oorzaken van deze problemen kunnen bijvoorbeeld ook liggen in leefstijl of in de sociale context, bijvoorbeeld in financieel opzicht.

Ouderenzorg

Mensen wonen steeds vaker langer thuis. Maar té lang thuis wonen kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat mensen onnodig in een verpleeghuis komen. Volgens Van Holst zouden er daarom meer tussenvormen moeten komen, waarbij mensen nog wel zelfstandig kunnen leven maar niet meer in hun oorspronkelijke woning blijven. Ook dit hoort bij preventie: het voorkomen dat de gezondheidsproblemen van deze mensen verergeren.  Als deze problemen verergeren betekent dat automatisch dat er meer zorg geleverd wordt uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die zorg is volgens Van Holst kostbaar. ZN wil dat hier over nagedacht wordt en de discussie aangaan. 

Bekostiging van de zorg

Nu de zorgsector aan de grenzen van zijn capaciteit zit, moeten zorgverzekeraars een grotere rol gaan spelen. Zo moeten ze meer samenwerken met partijen in de regio, om te werken aan preventie op lokaal niveau. Daarnaast moet er soepeler met het zorgstelsel worden omgegaan, voornamelijk als het gaat om de bekostiging van zorg. “Er moet meer ruimte komen om te experimenteren met zorg die georganiseerd is rond de verzekerde en niet gehinderd door schotten tussen wetten. Ook de rekening moet je dan boven de wetten langs regelen. Dat vraagt soms om een ruimere interpretatie van betaaltitels. De bekostiging van de zorg gaat nog steeds veelal op basis van het zorggebruik van mensen die ziek zijn. Zorgaanbieders die iets aan preventie willen doen, vinden daarvoor minder makkelijk financieringsmogelijkheden.”

Ict-infrastructuur 

Tot slot moet er volgens ZN een ict-infrastructuur opgebouwd worden die het gesprek met de patiënt ondersteunt. Niet alleen beeldbellen moet mogelijk gemaakt worden, de dokter moet ook alle informatie over de patiënt tot zijn beschikking hebben, zodra hij met de patiënt in gesprek is.

Van den Berg stelt dat het zorgstelsel in de kern goed functioneert. “Het systeem van competitie enerzijds en samenwerking anderzijds heeft ons veel goeds gebracht. De combinatie stimuleert innovatie. Wel moeten we ervoor zorgen dat we het systeem verbeteren waar dat nodig is.”

Door: National Zorggids