Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Zeven gemeenten in Noord-Limburg en zorgverzekeraar VGZ starten de samenwerking met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg om ouderen en hun mantelzorgers te helpen bij hun vele, soms complexe, zorgvragen. Het loket is één plek waar ouderen, hun verzorgers of mantelzorgers terechtkunnen voor advies over het vinden van passende zorg. Alle inwoners van de regio Noord-Limburg kunnen er gratis terecht, ook als zij niet bij VGZ verzekerd zijn. Dit meldt de verzekeraar in een persbericht. 

Ouderen krijgen telefonisch advies over de verschillende domeinen heen (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz)). Uit eerste ervaringen bij de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas blijkt dat dit een welkome service is die voorziet in een grote behoefte. De gemeenten Venlo, Gennep, Venry, Bergen en Beesel, waren enthousiast en zijn ook in hun gemeenten samen gaan werken met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. Sinds 1 februari zijn alle gemeenten in Noord-Limburg erbij aangesloten en wordt er advies over alle domeinen heen gegeven.

Verschillende zorgmogelijkheden

Het kennisloket adviseert over verschillende zorgmogelijkheden voor ouderen, thuis of in een zorginstelling, de keuzes die klanten hebben en hoe de zorg te regelen valt. Adviseurs staan in nauw contact met de Wmo-consulenten van de gemeenten om een passend advies te geven. Mocht de zorg en ondersteuning die een klant nodig heeft, passen binnen de Wmo dan wordt diegene direct verder geholpen door de juiste persoon binnen de eigen gemeente. En hoeft hij of zij niet opnieuw zijn of haar verhaal te doen.

Door: Nationale Zorggids