Normal_money-5376568_640

Er zijn grote verschillen in de zorguitgaven voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De gemiddelde zorgkosten voor een EPA-patiënt zijn in 2018 16.000 euro. Krijgt iemand een ambulante behandeling, dus zonder opname, dan zijn de uitgaven gemiddeld ruim 9.000 euro per patiënt. Wordt iemand wel opgenomen, dan bedragen de kosten gemiddeld bijna 60.000 euro. Het aandeel mensen dat opgenomen wordt is door de jaren heen afgenomen, van 14,6 procent in 2012 naar 12,6 procent in 2018. Dit meldt Vektis. 

De totale zorguitgaven van een EPA-patiënt zijn over de jaren heen aardig stabiel. Het aandeel ggz-kosten en de overige Zvw-kosten, bijvoorbeeld voor een behandeling of opname in het ziekenhuis, nemen door de jaren heen iets toe. Namelijk bij ggz van 40 procent naar 50 procent van het totaalbedrag per patiënt en overige Zvw van 21 procent naar 26 procent. De kosten in de Wlz nemen juist af tussen 2014 en 2015, van 37 procent naar 24 procent. Dit heeft met name te maken met de overheveling van ambulante Wlz naar de Wmo.

EPA op gemeenteniveau

Via de Gemeentezorgspiegel kunnen gemeenten meer informatie krijgen over patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in de verschillende wijken in hun gemeente. De monitor EPA-GGZ in de Gemeentezorgspiegel kan ingezet worden als stuurinformatie voor de wijkteams. Gemeenten hebben een grote rol in de ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening. 

Door: Nationale Zorggids