Normal_ziekenhuis_infuus

Migranten zonder documentatie krijgen lang niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Soms vragen ziekenhuizen en zorgverleners een eigen bijdrage of moet er een betalingsregeling afgesloten worden. Hierdoor gaan ongedocumenteerde vreemdelingen zorg mijden en krijgen ze pas de benodigde behandeling als het eigenlijk al te laat is en ze op de spoedeisende hulp (SEH) belanden. Dit zeggen onder meer de Straatdokters en ASKV, meldt Trouw. 

Nederland heeft echter een regeling voor deze groep mensen, waardoor ze helemaal geen zorg hoeven te mijden. Via de regeling ‘onverzekerbare vreemdelingen’ kunnen zorgverleners een deel van de factuur terugvragen. Het probleem is dat zorgverleners de regeling niet kennen of niet willen kennen vanwege het werk dat erachter wegkomt. Bovendien vergoedt die regeling alleen de zorg die in het basispakket van de zorgverzekering zit en medisch noodzakelijk is. Maar wat is volgens artsen medisch noodzakelijk? Soms pas als de patiënt op de spoedeisende hulp ligt.

Patiënt kan rekening niet betalen

Een van de eisen van de regeling maakt het gebruikmaken ervan nog moeilijker. Volgens de regeling krijgt de zorgverlener het geld alleen terug als de patiënt de rekening niet zelf kan betalen. Maar hoe weet je nu of iemand dat wel of niet kan? Vaak kom je daar niet achter. Bovendien kunnen fysiotherapeuten en tandartsen geen gebruik maken van de wet, omdat tandartszorg en fysiotherapie niet in het basispakket zit. Net als anticonceptie. Dat kan dus ook niet vergoed worden voor ongedocumenteerde vreemdelingen.

Declaratiecode zorgverzekeraars

“Zorgverleners moeten ingewikkeld doen om de zorg gedeclareerd te krijgen. Ik ken genoeg voorbeelden van mensen die weggestuurd worden omdat ze niet verzekerd zijn”, zegt Igor van Laere van Straatdokters. Als het aan hem ligt, komt er een declaratiecode voor deze vergoeding bij de zorgverzekeraars. Dan hoeven artsen zich niet meer bezig te houden met het declareren en kunnen ze ‘gewoon’ arts zijn.

Door: Nationale Zorggids