Normal_contract

Hoe eerder we mensen kunnen helpen, hoe kleiner de kans dat ze later terugkomen met zwaardere problematiek, met dit adagium werkt ggz-organisatie Vincent van Gogh. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de organisatie zelf maar ook aan haar samenwerkingspartners. Daarom tekenden de bestuurders van Vincent van Gogh en zorgverzekeraar VGZ een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar. De samenwerking heeft in de afgelopen vijf jaar veel opgeleverd en er is volop vertrouwen dat er nog veel meer bereikt kan worden. Dit meldt VGZ. 

Vincent van Gogh (VvG) startte zeven jaar geleden de nauwe samenwerking met VGZ in de ggz. VvG sloot daarbij als eerste ggz-instelling aan bij het netwerk Zinnige Zorg. Dit netwerk, bestaande uit 12 ziekenhuizen, 4 ggz- en 3 V&V-instellingen, heeft de ambitie om de zorg beter te maken voor patiënten en de maatschappelijke verantwoording te nemen om de zorg betaalbaar te houden.

Met zo’n 11.000 patiënten op jaarbasis is de organisatie de grootste aanbieder van deze vorm van zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg en delen van Noord-Brabant. In de huidige samenwerking wordt ingezet op preventie en het voorkomen van zorg, op versterking van het netwerk, op digitalisering en op wachtlijstreductie. Dit allemaal om bij te dragen aan het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Met mooie resultaten: verbetering van de wachttijden, een forse afname van klinische opnames en verkorting van de ligduur. 

Beter voorkomen dan genezen

Voor de komende vijf jaar is er nog volop uitdaging in de ggz. Karien van Gennip, CEO van Coöperatie VGZ: "Wij hebben onlangs onze nieuwe strategie geïntroduceerd. Hiermee richten we ons naast zorg ook op ‘betere gezondheid’. Als we zorg kunnen voorkomen is dat beter voor de cliënt, voor de maatschappij en voor de premiebetaler. Daarom zijn wij zo blij met een partner als Vincent van Gogh, omdat zij inzien dat investeren in het voortraject loont voor iedereen. En dat innovatieve samenwerking in de zorg noodzakelijk is en ons verder brengt om de zorg in de toekomst kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat geldt zeker ook voor de geestelijke gezondheidszorg."

Patiënt zit zelf aan de knoppen

De nieuwe samenwerking is onder meer gericht op het ontwikkelen van een platform ecosysteem waarvoor Vincent van Gogh launching partner is. Met dit platform kan de gebruiker zelf overzicht en regie houden, waardoor deze zelf zorg kan op- of afschalen. Hiermee heeft de gebruiker toegang tot een digitale gezondheidsomgeving om de mentale weerbaarheid te vergroten. En leidt dit tegelijkertijd tot verschuiving van zorg naar voorzorg en kan slim gebruik gemaakt worden van data. Dit als voorbeeld voor de vernieuwingen die nog gaan volgen.

Door: Nationale Zorggids