Normal_geld1

De kunstalvleesklier is een stap dichter bij vergoeding uit het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en te hoge, (vaak) te lage of sterk schommelende bloedglucosewaarden. Met een Veelbelovende zorg-subsidie van bijna 10 miljoen euro van Zorginstituut Nederland en ZonMw starten twaalf Nederlandse ziekenhuizen dit jaar onder leiding van het UMC Utrecht wetenschappelijk onderzoek. Daaraan zullen 240 volwassenen meedoen. De studie moet antwoord geven op de vraag of de kunstalvleesklier effectievere zorg is voor mensen die hun diabetes niet goed gereguleerd krijgen binnen de huidige mogelijkheden. Het Zorginstituut neemt op basis van de resultaten een standpunt in of de kunstalvleesklier in het basispakket thuishoort. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De kunstalvleesklier – een apparaat zo groot als twee smartphones op elkaar – zou voor een grote groep mensen een definitief einde kunnen betekenen van het steeds moeten meten van bloedglucosewaarden en het spuiten van insuline.

Aanzienlijke gezondheidswinst

De combinatie van een zogeheten bihormonale pomp voor insuline en glucagon, sensortechnologie en een algoritme levert een slim systeem op dat niet alleen meet, maar ook weet wanneer insuline en glucagon moeten worden toegediend. Hierdoor wordt het mogelijk om iemands bloedglucose binnen nauwere grenzen te houden dan tot nu toe bereikt kon worden. De kunstalvleesklier zou de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 1 bij wie het niet lukt de bloedglucosewaarden goed in te regelen, aanzienlijk verbeteren.

Betere kwaliteit van leven

“Met de kunstalvleesklier heb je nog steeds diabetes, maar eigenlijk niet meer”, zegt Harold de Valk, internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht. “Er is in Nederland al eens een kleine, observationele studie gedaan waarbij zo’n dertig mensen korte tijd een kunstalvleesklier mochten gebruiken. Sommigen wilden ‘m na afloop eigenlijk niet meer teruggeven, want ze hadden nog nooit zó goed geslapen. Anderen zeiden leukere ouders te kunnen zijn voor hun kinderen. En er waren familieleden en vrienden die rapporteerden hoe deelnemers weer degenen werden die ze waren vóór hun diabetes type 1.”

Subsidie maakt grootschalig onderzoek mogelijk

Verschillende belangengroepen vinden dat de kunstalvleesklier al snel tot het basispakket toegelaten moet worden, met zulke mooie resultaten. Maar een besluit over toelating (en ook: voor wie) kan alleen worden genomen op basis van wetenschappelijk bewijs. De subsidieverlening via Veelbelovende zorg maakt het noodzakelijke onderzoek daarvoor nu mogelijk.

Door: Nationale Zorggids