Normal_tandartsstoel

Veel kinderen in Nederland hebben nog nooit in een tandartsstoel gelegen. Daar wil DSW verandering in brengen door ouders/verzorgers aan te schrijven over het belang van mondzorg. En met succes, meldt de zorgverzekeraar. 

 

Veel kinderen in Nederland hebben nog nooit of nauwelijks een bezoek gebracht aan de tandarts. Dat is jammer, want daarmee kunnen veel gebitsproblemen op jeugdige leeftijd voorkomen worden. Maar een goed gebit beïnvloedt ook op latere leeftijd de algemene gezondheid. Na overleg met tandartsen in Schiedam besloot DSW eind 2018 als proef de in Schiedam woonachtige ouders van deze kinderen aan te schrijven. Van de 296 kinderen die zijn aangeschreven in Schiedam, zijn een half jaar later 127 kinderen bij de tandarts geweest.

Vlaardingen, Maassluis, Maasland 

Dankzij deze mooie resultaten is DSW Zorgverzekeraar een jaar later wederom een project gestart waarbij 510 kinderen tot 18 jaar zijn aangeschreven in Vlaardingen, Maassluis en Maasland. DSW stuurde een brief aan de ouders van de kinderen, waarin wederom het belang van een goed gebit werd benadrukt. Daarbij werd ook gemeld dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering en het bezoek aan de tandarts voor de kinderen dus gratis is.

Voor het versturen van de brief heeft DSW de tandartsen van Vlaardingen, Maassluis en Maasland om hun medewerking gevraagd. Drieëntwintig tandartspraktijken hebben aangegeven nieuwe patiënten in hun praktijk te willen opnemen.

Het nieuwe initiatief blijkt ook een succes: van de 510 aangeschreven kinderen hebben er bijna 400 in het daaropvolgende jaar de tandarts bezocht.

Door: Nationale Zorggids