Normal_portemonnee__geld__betalen

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat de facturen sneller verstuurd zullen worden. Jaarlijks krijgen zo’n 98.000 cliënten in de ggz te maken met hogere zorglasten, maar  het kabinet heeft hier geen oplossing voor. Wel gaat er nog onderzoek naar plaatsvinden. Dit meldt Skipr. 

Leden van de Tweede Kamer willen dat er een oplossing komt voor mensen die het eigen risico misschien niet kunnen betalen. Deze groep mensen zal waarschijnlijk afzien van benodigde hulp in de ggz. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ziet het probleem, maar heeft geen oplossing.

Belangenorganisaties MIND, NVvP, LVVP en V&VN laten weten dit erg jammer te vinden. Zij stuurden het ministerie van Volksgezondheid eerder deze maand een brief met de vraag om de wijziging terug te draaien. In totaal gaat het om 17 miljoen euro die jaarlijks extra ten laste komt van de patiënt. Het probleem doet zich met name voor in de generalistische basis-ggz en bij relatief kortdurende trajecten. Volgens de belangenorganisaties komen minder daadkrachtige mensen zoals studenten, jongvolwassenen en alleenstaande ouders hierdoor in de problemen.

Snelle facturering

De oorzaak van de lastenverhoging ligt in het nieuwe Zorgprestatiemodel. In de nieuwe financiering gaat men uit van prestaties en worden sneller facturen verstuurd, waardoor cliënten niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf betalen vanuit het eigen risico. Bovendien krijgen mensen die op dit moment in zorg zijn, te maken met een afsluiting van hun huidige traject of DBC én met facturering volgens de nieuwe bekostiging. Door twee keer het eigen risico te moeten betalen, is de generalistische basis-ggz straks in feite niet meer verzekerd, terwijl deze zorg juist laagdrempelig moet zijn, aldus de organisaties.

De Tweede Kamer heeft een motie van D66 aangenomen waarin wordt onderzocht wat de gevolgen van het bevriezen van het eigen risico zijn voor de ggz en het zorgprestatiemodel.

Door: Nationale Zorggids