Normal_spuit_medicijnen

Larotrectinib en entrectinib, twee innovatieve geneesmiddelen tegen zeldzame kanker, worden nu tijdelijk vergoed uit het basispakket. Dit heeft de minister voor Medische Zorg besloten. De minister neemt daarmee het advies over van Zorginstituut Nederland. Er is nog onvoldoende kennis over de zogeheten ‘tumor-agnostische’ geneesmiddelen om ze definitief toe te laten tot het basispakket. Door de tijdelijke toelating zijn de middelen al wel beschikbaar voor patiënten en kan ondertussen meer onderzoek worden gedaan naar de werking. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

 

Larotrectinib en entrectinib zijn nieuwe, innovatieve geneesmiddelen (tumor-agnostisch). Deze medicijnen laten tumoren slinken bij mensen met kanker met een bepaalde afwijking in het dna (genmutatie), los van het type kanker. Dit betekent dat de middelen kunnen worden ingezet voor verschillende typen kanker, zolang de tumoren deze dna-afwijking hebben. Over dit type geneesmiddel is wereldwijd nog onvoldoende kennis om aan te tonen dat ze bewezen effectief zijn.

Normaal komen geneesmiddelen dan niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket, maar medisch specialisten zien larotectinib en entrectinib als zeer veelbelovend. Het Zorginstituut adviseert om die reden om larotectinib en entrectinib onder voorwaarden tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Zo hebben patiënten voorlopig toch toegang tot de medicijnen en kan in de tussentijd meer onderzoek worden gedaan .

Tijdelijke toelating tot het basispakket

De minister voor Medische Zorg heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen om larotrectinib en entrectinib voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. Hierdoor zijn de middelen de komende 3,5 jaar beschikbaar voor patiënten met zogeheten solide tumoren met NTRK-genfusie. In deze periode verzamelen zorgverleners zoveel mogelijk data over de behandelingen en ontwikkelt het Zorginstituut een nieuwe aanpak om tumor-agnostische geneesmiddelen te beoordelen. Het Zorginstituut beoordeelt na afloop van die 3,5 jaar of larotrectinib en entrectinib in het basispakket kunnen blijven.

Door: Nationale Zorggids