Zorgpremie met 47 procent gestegen sinds invoering nieuwe zorgstelsel

De nominale zorgpremie is met 47 procent gestegen sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. Dat jaar was de gemiddelde nominale premie nog 85,58 euro per maand. Voor 2022 is de gemiddelde nominale premie vastgesteld op 125,75 euro per maand. Dat is een stijging van 40 euro per maand. Dat meldt Pricewise.

In de jaren negentig waren er lange wachtlijsten in de zorg. Ook was iedereen steeds meer geld kwijt aan zorg. De oplossing volgens de politiek van die tijd was het invoeren van marktwerking. In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Sinds dat jaar zijn er een hoop zorgverzekeraars om uit te kiezen in plaats van uit slechts één vaste partij, waarmee de monopolie voorbij was en het concurreren begon. Zorgverzekeraars moeten iedereen wettelijk verplicht accepteren voor de basisverzekering, en mogen geen hogere premie vragen voor bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken. Iedereen met dezelfde zorgverzekering betaalt dus dezelfde zorgpremie voor de basisverzekering.

Hoogste premie basisverzekering 2022: 152,90 euro per maand

De nominale zorgpremie is het minimale bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan zorgpremie zouden moeten vragen voor hun basisverzekering om de zorgkosten voor het komende jaar te betalen. Dit bedrag wordt elk jaar tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. Dankzij de nominale zorgpremie hebben zorgverzekeraars een richtlijn, waardoor ze ongeveer weten wat ze aan zorgpremie kunnen vragen in het nieuwe jaar. De praktijk laat zien dat zorgverzekeraars hun eigen premie voor de basisverzekering hanteren. Elk jaar zijn er dus zorgverzekeraars die meer of minder rekenen dan de nominale zorgpremie.

De gemiddelde nominale zorgpremie voor 2022 bedraagt 1.509 euro, per maand komt dit neer op 125,75 euro. In 2022 heeft de goedkoopste zorgverzekering, op basis van het verplichte eigen risico en geen aanvullende verzekering, een premie van 108,25 euro per maand en de duurste zorgverzekering een premie van 152,90 euro per maand.

Premiestijgingen

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 stijgt de nominale zorgpremie elk jaar, op 2008 en 2014 na waarin de premie daalde. De alsmaar stijgende zorguitgaven beïnvloeden de hoogte van de zorgpremie.

Door: Nationale Zorggids