Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Wordt de maximaal 5 procent korting bij de collectieve zorgverzekering afgeschaft? Een debat in februari moet daar antwoord op geven. Het kabinet wil via een wetsvoorstel op 1 januari 2023 van de korting af zijn. Dit meldt Skipr. 

Collectieve zorgverzekeringen zijn voor de meeste mensen duurder dan een individuele zorgpolis. Verzekerden die via hun werkgever, gemeente, vakbond, ouderenbond of patiëntenvereniging een polis hebben afgesloten, betalen soms tientallen euro’s meer per jaar dan verzekerden zonder collectiviteit.

Of de korting bij de collectieve zorgpolis verdwijnt, hangt onder meer af van onderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en onderzoeksbureau Equalis. Voorheen, toen er via de collectieve zorgverzekering nog een korting van 10 procent kon worden gegeven, hadden collectief verzekerden een prijsvoordeel. Dat zou volgens het ministerie van Volksgezondheid oneerlijk zijn tegenover gezonde mensen, werkenden of jongeren. Nu is dat prijsvoordeel verdwenen, maar als het aan het ministerie ligt verdwijnt de korting nog steeds.

Premie eerst verhoogd

Minister Hugo de Jonge schrijft: “De premie wordt eerst verhoogd om deze verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven, alsof het een korting is. Verzekerden met een relatief lage collectiviteitskorting betalen mee aan hoge collectiviteitskortingen. Dit verstoort de solidariteit tussen verzekerden en vormt een aantasting van het sociale karakter van de zorgverzekering.” Daarnaast zijn er simpelweg te veel collectieve zorgpolissen die te weinig van elkaar verschillen.

Door: Nationale Zorggids