20 procent Nederlanders komt in problemen door late ziekenhuisrekening

De helft van de Nederlanders vindt dat ziekenhuisrekeningen die onder het eigen risico vallen sneller binnen moeten komen. Bij een derde van de Nederlanders viel de factuur pas een jaar of langer na de medische behandeling op de mat. Dat meldt Pricewise.

Bijna 20 procent kwam hierdoor financieel in de problemen, omdat zij verrast werden door de laat verzonden factuur. Negen op tien Nederlanders vinden dat een zorgrekening een maand na de behandeling binnen moet zijn. 

Kans op dubbel eigen risico

Suzanne Löwik, expert zorgverzekering bij Pricewise, snapt dat mensen dan schrikken. “De kans bestaat dat je opeens een rekening ontvangt van een behandeling uit het voorgaande jaar. Daar hebben mensen dan vaak geen rekening meer mee gehouden. Een nare bijkomstigheid is dat het zelfs voorkomt dat je niet alleen het eigen risico van dit jaar, maar ook dat van vorig jaar alsnog dient te betalen. Dat is financieel niet voor iedereen mogelijk. Gelukkig bestaat er bij de meeste zorgverzekeraars een regeling waarmee je het eigen risico in termijnen betaalt. Deze behoefte kun je ook al aangeven aan het begin van het zorgjaar als je nog niet naar een zorgverlener bent geweest. Zo vang je de kosten het gehele jaar op. Het eventueel te veel betaalde bedrag krijg je dan terug aan het einde van het jaar. ” 

Andere zorgkeuzes door onduidelijkheid hoogte eigen risico 

Een late zorgrekening kan niet alleen zorgen voor financiële problemen, maar beïnvloedt ook de keuze voor het afnemen van zorg. 16 procent had andere zorgkeuzes gemaakt als zij tijdig wisten dat het eigen risico volledig gebruikt was. Löwik: “Het helpt verzekerden als er meer en sneller inzicht komt in te verwachten facturen. De helft van de Nederlanders geeft aan dat ze andere zorgkeuzes maken, als ze op de hoogte zijn van hun eigen risico. Weet je bijvoorbeeld al in oktober dat je het eigen risico voor het jaar hebt verbruikt, dan kan het voordelig zijn een dure behandeling alsnog voor hetzelfde jaar in te plannen. Kom je daar pas in januari achter, dan betaal je zo’n dure behandeling gewoon weer van je eigen risico.”

Door: Nationale Zorggids