Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Tussen 2021 en 2022 zijn 1,2 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit de definitieve cijfers van Vektis. Dat is 6,7 procent van de verzekerden. Het overstapcijfer komt daarmee iets hoger uit dan vorig jaar. Toen stapte 6,5 procent over. Dit percentage schommelt al jaren tussen de 6 en 7. Dit meldt Vektis. 

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars. Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.  

Door: Nationale Zorggids