Normal_normal_geld__pennen__contract__afspraak

Ggz-aanbieder Yulius en zorgverzekeraar VGZ hebben opnieuw een strategisch samenwerkingsverband afgesloten voor een periode van 5 jaar. Beide alliantiepartners zijn tevreden over de resultaten die de afgelopen jaren gezamenlijk zijn bereikt. Met het nieuwe contract zetten zij hun ambitie voort om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. De samenwerking staat in het teken van het verder versterken van netwerkzorg, een bredere focus op herstel en een verbreding van digitale zorg. Dit meldt VGZ. 

Een bredere focus op herstel krijgt een prominente plek in de samenwerking tussen Yulius en VGZ. Yulius werkt vanuit een herstelondersteunende visie. Niet de psychische aandoening staat centraal, maar dat wat mensen nodig hebben om met hun psychische kwetsbaarheid te (leren) leven. Zij werken hierbij gericht aan (herstel)doelen die zij willen bereiken. Daarnaast leren cliënten meer over hun psychische klachten en hoe ze hiermee om kunnen gaan in hun dagelijkse leven. Er wordt uitgegaan van wat cliënten wél kunnen, in alle facetten van hun leven.

Netwerkzorg

Yulius en VGZ hebben de afgelopen jaren samen met partners uit het zorgnetwerk, zoals het sociaal domein, nieuwe initiatieven ontwikkeld. Ook in de nieuwe strategische samenwerking wordt actief ingezet op netwerkzorg waarbij samenwerking met de regionale partners, zoals huisartsen en gemeenten, van cruciaal belang is. Ook werkt Yulius actief samen met de Herstelacademie in de regio Drechtsteden, Vijfheerenlanden en Alblasserwaard waar onder andere ervaringsdeskundigen van Yulius worden ingezet. Cliënten kunnen hier zonder afspraak terecht en werken bijvoorbeeld via peer support en diverse trainingen aan hun eigen herstelproces én dat van anderen.

Digitale zorg dichtbij

Door de inzet van digitale zorg, voorafgaand, tijdens of na de behandeling, kunnen cliënten sneller worden geholpen en ervaren zij veel eigen regie. Bovendien kan de inzet van digitale middelen leiden tot ’digitale nabijheid’ wat cliënten kan helpen, bijvoorbeeld als ze in een crises dreigen te raken. Yulius gaat digitale zorg de komende jaren nog breder inzetten waardoor  laagdrempelige en passende zorg dichtbij de cliënt wordt georganiseerd en goede zorg continu voor iedere cliënt beschikbaar is.

Door: Nationale Zorggids