Normal_stethascoop

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid gaat met zorgverzekeraars in gesprek over toestemmingsverklaringen. Verzekerden die expliciet toestemming hebben gegeven, mogen door hun verzekeraar worden benaderd met zorgadvies. Dit doen verzekeraars op basis van declaratiegegevens, meldt Skipr. 

Medische gegevens mogen niet zomaar worden gebruikt voor advies, maar er zijn meer mogelijkheden dan nu wordt gedacht, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. Verzekerden kunnen bijvoorbeeld een toestemmingsverklaring (informed consent) tekenen, waarin ze toestemming geven voor proactieve benadering door zorgverzekeraars met zorgadvies. Verzekeraars mogen dan gebruikmaken van declaratie-informatie. Bij twijfel, kunnen ze altijd bij de AP aankloppen voor advies. Veel verzekeraars doen dit echter niet, vanwege de rol die de autoriteit speelt bij het toezichthouden op de privacywetgeving.

Zorgbemiddeling steeds belangrijker

Minister Kuipers wil dat verzekeraars juist vaker zorgadvies uitbrengen. “De zorgadviesafdelingen van zorgverzekeraars kunnen een belangrijke rol spelen bij het vinden van een andere zorgverlener als een verzekerde geconfronteerd wordt met een wachttijd”, schrijft hij. De minister denkt dat in tijden waarin de reguliere zorg onder druk staat, zorgbemiddeling des te belangrijker is. Ook verzekeraars zouden hun klanten graag willen benaderen. Bijvoorbeeld als iemand met een kunstgebit een onnodige tandartsverzekering heeft. Verzekeraars willen echter niet op de stoel van de zorgaanbieder gaan zitten en de privacywetgeving overtreden.

Door: Nationale Zorggids