Daling aantal mensen dat afziet van zorg vanwege kosten stagneert

In 2021 heeft 8 procent van de mensen afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2016 lag dit percentage nog op 16 procent; er is sprake van een dalende trend die stagneert vanaf 2018. Het gaat daarbij om het afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen. Wel gaf in 2021 een hoger percentage mensen aan twee maanden of langer op een afspraak met de medisch specialist te wachten dan in 2016 (9 procent in 2016, 14 procent in 2021). Dat meldt Nivel.

Toegankelijkheid is, naast betaalbaarheid en kwaliteit, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat mensen die zorg nodig hebben op tijd toegang hebben tot zorg. Jaarlijks meet het Nivel daarom hoe patiënten de toegang tot de zorg ervaren. Daarbij richten we ons op twee aspecten: de mate waarin patiënten afzien van zorg vanwege de kosten en de wachttijden voor een afspraak met een medisch specialist na een doorverwijzing.

Het onderzoek

De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en met 2021. Elk jaar in november ontvangt een steekproef (N=1.500), representatief naar leeftijd en geslacht voor de bevolking van 18 jaar en ouder, een vragenlijst (schriftelijk en online) met onder andere vragen over het afzien van zorg vanwege kosten en de wachttijd voor de medisch specialist. De resultaten voor 2021 zijn gebaseerd op de antwoorden van 837 respondenten (respons van 56 procent).

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/daling-het-aantal-mensen-dat-afziet-van-zorg-vanwege-kosten-stagneert-cijfers-2016-2021, geraadpleegd op 24-03-2022