Sommige zorgverzekeraars negeren indicatiestelling wijkverpleegkundige

Er komen bij Per Saldo veel klachten binnen over de indicatiestelling in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het komt vaak voor dat zorgverzekeraars zonder te overleggen het aantal geïndiceerde uren verminderen. Dat meldt Per Saldo.

Op papier is het de bedoeling dat een onafhankelijke wijkverpleegkundige een indicatie opstelt. Deze mag een zorgverzekeraar niet weigeren en ook het aantal geïndiceerde uren mag niet zonder overleg gewijzigd worden.

In de praktijk blijkt het anders te gaan. Hoewel het de bedoeling is dat zorgverzekeraars met de wijkverpleegkundige overleggen als ze willen afwijken van hun advies, doen ze dit in de praktijk vaak ongevraagd. Sommige zorgverzekeraars beweren vervolgens dat ze dit besluit in overleg met de wijkverpleegkundige hebben genomen, terwijl dit niet zo is.

Geschillencommissie

Er zijn veel gevallen bekend waarbij zorgverzekeraars na heroverweging hun besluit niet herzien. Een klacht bij de ombudsman van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) helpt ook niet altijd. In dat geval kan een advocaat van Per Saldo een klacht indienen bij de geschillencommissie van SKGZ.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong