Normal_partijen_slaan_handen_ineen_om_tekort_aan_passende_woonruimte_aan_te_pakken

Haarlemmermeer staat voor een belangrijke uitdaging: de komende 20 jaar ontstaat een tekort aan 3150 woningen voor ouderen en kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Daarom tekenden zorgaanbieders, woningcorporaties, de gemeente Haarlemmermeer en zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid een uniek manifest. Met ‘Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer’ hebben de samenwerkende partijen de handen ineen geslagen om het tekort aan passende woonruimte aan te pakken. Dit meldt Zorg en Zekerheid. 

Susanne Rutten tekende het manifest namens zowel de zorgverzekeraar als het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. “Vorig jaar brachten we gezamenlijk het regiobeeld Haarlemmermeer uit. Hieruit bleek dat de inwoners gemiddeld jonger zijn, vaker sporten, lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting hebben dan de rest van Nederland. Dat betekent echter geenszins dat we achterover kunnen leunen. Er is een grote urgentie om nu aan de slag te gaan.”

24-uurszorg

“Als we niets doen, is er in 2040 geen plek voor 980 ouderen met 24-uurszorg en een tekort van 2195 woningen in geclusterde woonvormen”, vult Linda van Berkel van het Leger des Heils aan. “Ook is er een huisvestingsprobleem voor jongeren en voor mensen met een verstandelijk handicap, met alle gevolgen van dien. Wij kunnen die mensen immers ook niet opvangen.”

Dankzij het manifest investeren de samenwerkingspartners in de toekomst, zodat Haarlemmermeer de gezondste regio van Nederland kan blijven. Om dat te bereiken, worden mensen gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, met meer nadruk op welzijn.

Woonomgeving

Het blijft, zoals gezegd, niet alleen bij het zorgen voor voldoende aanbod van woningen. Ook de doorstroom moet zijn geregeld. “Wanneer mensen willen verhuizen, bijvoorbeeld naar een kleinere woning, moet die er ook zijn. Daarbij komt dat er bij die nieuwe, kleinere woning ook aandacht moet zijn voor de inrichting van de fysieke leefomgeving en de aanwezige voorzieningen”, vertelt Pim Hogenboom van woningcorporatie Eigen Haard. De woningcorporaties zetten zich in om het mogelijk maken dat ook mensen met een zorgvraag thuis kunnen wonen. Voldoende aanbod van gelijkvloerse woningen is daarbij belangrijk.

Door: Nationale Zorggids