Normal_verzekerden_krijgen_niet_altijd_een_hulpmiddel_dat_echt_helpt_en_functioneel_is

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt signalen dat verzekerden niet altijd een hulpmiddel krijgen dat echt helpt en functioneel is. Ook hoort de toezichthouder dat verzekerden in acute situaties het hulpmiddel niet tijdig ontvangen. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders. De NZa ziet graag dat de problemen worden opgepakt, als een voorwaarde voor passende zorg en invulling van de zorgplicht. Deze oproep doet de zorgautoriteit in een brief aan alle zorgverzekeraars. Dit meldt de NZa.

Zorgverzekeraars hebben de taak om hulpmiddelen doelmatig in te kopen en te organiseren, en dit lukt steeds beter. Maar dit mag niet leiden tot situaties waarbij verzekerden niet goed geholpen worden. Van patiëntenverenigingen hoort de NZa dat het voorkomt dat hulpmiddelen worden geleverd die voor een grote groep verzekerden geschikt zijn maar die niet passen bij een deel van de verzekerden. Zo is een katheterzak die je met twee handen moet openen niet geschikt voor iemand met een eenzijdige verlamming. Elke verzekerde die een hulpmiddel nodig heeft zou op tijd en zonder gedoe een passend hulpmiddel moeten krijgen. Er moet ruimte zijn voor maatwerk waar dat nodig is.

Acute situaties

Ook bij acute situaties komt het vaak voor dat hulpmiddelen niet op tijd geleverd worden. Zo zijn er mensen die het ziekenhuis niet konden verlaten omdat de benodigde hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren. De zorg moet ook in deze spoedgevallen goed zijn georganiseerd. Het mag volgens de NZa niet zo zijn dat verzekerden in acute situaties de juiste hulpmiddelen niet kunnen krijgen of langer in het ziekenhuis verblijven door het ontbreken van deze hulpmiddelen.

De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij in de gaten houden wat er misgaat en dat knelpunten worden opgelost zodat verzekerden hulpmiddelen krijgen waar ze echt wat aan hebben. In de komende periode gaat de toezichthouder in gesprek met zorgverzekeraars en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland over de brief.

Door: Nationale Zorggids