'Vrijwillig eigen risico moet worden afgeschaft'

"Het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft." Dat vindt Aad de Groot, directeur en bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar. "Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Het vrijwillig eigen risico is een inbreuk op de solidariteit en past daarom niet in ons zorgstelsel." Dat meldt ANP Expert Support. 

In de praktijk wordt juist door gezonde en jonge mensen voor het vrijwillig eigen risico gekozen. Het kiezen voor een vrijwillig eigen risico leidt niet tot een daling van de zorgkosten in Nederland.

Als gezonde mensen hierdoor minder in de gezamenlijke premiepot inleggen, betekent dit dat het verschil bijgepast moet worden door mensen die niet in de positie zijn om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen, bijvoorbeeld omdat zij elk jaar hoge zorgkosten maken. Het voordeel voor jonge en gezonde mensen wordt dus betaald door de ouderen en chronisch zieken. Daarmee is het een ondermijning van de solidariteit.

Afschaffing vrijwillig eigen risico komt de solidariteit ten goede

Uit de Zorgthermometer van overstapseizoen 2021-2022 blijkt dat het aantal mensen dat kiest voor een verhoogd eigen risico door de jaren heen is gestegen van 9,7 procent in 2013 naar ruim 13 procent in 2022. Van de verzekerden die in 2022 kiezen voor een vrijwillig eigen risico, kiest 75,2 procent voor verhoging met het hoogst mogelijke bedrag (500 euro). Dit leidt tot een premievoordeel voor deze groep.

Als het vrijwillig eigen risico wordt afgeschaft komt er geld vrij dat tot een premiekorting voor iedereen kan leiden, of tot een verlaging van het verplichte eigen risico. Dit komt de solidariteit tussen verzekerden, jong en oud, gezond en ziek, ten goede.

Door: Nationale Zorggids