De Friesland en Friese gemeenten ondertekenen samenwerkingsagenda

Zorgverzekeraar De Friesland en de achttien Friese gemeenten hebben op 12 mei 2022 hun handtekening gezet onder de Friese Samenwerkingsagenda. In de agenda staan concrete ambities die de zorg en ondersteuning aan ouderen en de jeugd moeten verbeteren, en moeten leiden tot verbeteringen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en preventie. Dit meldt De Friesland. 

Een van de ambities is ervoor zorgen dat één team in de wijk mensen met ernstige psychiatrische problematiek gaat helpen. Ook moet de agenda van de verzekeraar en gemeenten ervoor zorgen dat er een samenwerking op touw wordt gezet ter preventie van schulden en komt De Friesland met een domeinoverstijgend loket voor mensen die niet weten welke zorg onder welke wet valt.

“We hebben als gemeenten samen met zorgverzekeraars en zorgkantoren de taak om te voorkomen dat er zorg nodig is. Maar als er wel zorg nodig is om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek in te zetten”, aldus Boukje Tol, wethouder van de gemeente Waadhoeke en bestuurlijk trekker van de Friese Samenwerkingsagenda.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky