'Nieuw vergoedingssysteem medicijnen onnodig, onverstandig en onrealistisch'

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari aanstaande moderniseren. In feite is dit gewoon een forse bezuiniging, aldus Carla Vos van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). "En vooral: een flinke stap terug voor patiënten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er Kamerbreed 119 vragen over zijn gesteld aan de minister van VWS, in aanloop naar het commissiedebat op 9 juni." Dit meldt ANP Expert Support. 

Ongeveer 6 miljoen patiënten dreigen te worden geconfronteerd met ongewenste medicijnwisselingen of bijbetalingen. Dat moet leiden tot een bezuiniging van 140 miljoen euro, die volgens Vos onnodig is. "Het ministerie noteert namelijk al jaren stevige meevallers op het budget voor extramurale medicijnen. Zo werd er vorig jaar 108 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. Bovendien beslaan de totale medicijnuitgaven beslaan – ondanks alle innovaties – al jaren slechts 8 procent van het totale zorgbudget. En onze medicijnprijzen behoren tot de laagste van Europa."

Frustratie en chaos

Als deze ‘modernisering’ volgend jaar ingaat, zal dit leiden tot veel frustratie en chaos aan de apotheekbalies, verwacht Vos. "De telefoon van voorschrijvende artsen zal bovendien roodgloeiend staan, omdat dit veel onrust veroorzaakt bij patiënten. Medicijnwissels pakken namelijk niet altijd goed uit voor de gezondheid van de patiënt. Daarnaast kan niet iedereen zich een bijbetaling veroorloven."

De voorgenomen GVS-modernisering is ook onrealistisch, vindt de plaatsvervangend directeur van VIG. In sommige medicijnclusters komt het plan neer op een prijsdaling van 95 procent. "Het is echt niet reëel om dat van een geneesmiddelenbedrijf te vragen. Dat is voor geen enkel bedrijf in geen enkele bedrijfstak haalbaar. Een autofabrikant kan ook geen nieuwe auto leveren voor de prijs van een fiets."

Minister tast in het duister

"Maar nog schokkender is dat uit de bief van 3 juni aan de Tweede Kamer (met als titel ‘Verzachtende maatregelen modernisering GVS’) blijkt dat de minister compleet in het duister tast over de effecten en uitkomsten van deze maatregel voor patiënten, de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland en waar de problemen zullen ontstaan", zegt Vos. "De Kamer kan dus onmogelijk een weloverwogen afweging maken op basis van feiten, omdat deze er simpelweg niet zijn. Het is dan ook erg frustrerend om te moeten concluderen dat alle activiteiten die alle veldpartijen ondernemen om geneesmiddelentekorten te verminderen met één pennenstreek teniet worden gedaan."

"Kortom: het zou het beste zijn als de Tweede Kamer een stokje steekt voor dit plan, dat alleen maar verliezers kent, besluit Vos. 

Door: Nationale Zorggids