Omvang niet-gecontracteerde wijkverpleging stijgt ten opzichte van 2020

In 2019 en 2020 zagen we een daling in het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging, zowel in aantal patiënten als in kosten. In 2021 stijgt het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging ten opzichte van 2020. Dit meldt Vektis. 

Gedurende de looptijd van het Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2019-2022 monitoren wij de omvang van de niet-gecontracteerde wijkverpleging. Eind februari brachten we in opdracht van het ministerie van VWS en de andere partijen uit het Bestuurlijk akkoord een nieuwe monitor uit, over de jaren 2016 tot en met 2021. 

In het Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van contractering. Op basis van declaratiedata geven wij in de monitor een feitelijk beeld van de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging voor de jaren 2016 tot en met 2021. Daarnaast belichten we met het onderzoek verschillen tussen de gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleging. Met deze inzichten bieden we de partijen in de wijkverpleging een basis voor het vormen van beleid op dit terrein. De minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder heeft de monitor bovendien gedeeld met de Tweede Kamer.

Door: Nationale Zorggids