Kwartiermaker maakt plan voor concentratie en spreiding vaatchirurgie

De concentratie en spreiding van vaatchirurgische zorg is een van de speerpunten uit het Integraal Zorgakkoord. Nog dit voorjaar moet er een plan van aanpak liggen dat beschrijft hoe partijen samen vorm geven aan toekomstbestendig vaatchirurgische zorg. Oud-chirurg en voormalig zorgbestuurder Peter Go is door Zorginstituut Nederland aangesteld als kwartiermaker om dit plan van aanpak te maken. Go zal zich vooral focussen op het versterken van netwerkzorg. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De herinrichting van de vaatchirurgische zorg is een opdracht uit het Integraal Zorgakkoord. Daarin is afgesproken dat het Zorginstituut een rol heeft in de versnelling van de concentratie van vaatchirurgische zorg en netwerkzorg. Het plan van aanpak is nog dit voorjaar gereed en wordt in nauwe samenwerking met betrokken partijen gemaakt. Het Zorginstituut betrekt in ieder geval de volgende partijen: Patiëntfederatie Nederland (PFN), Harteraad, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Verbindende chirurg met veel bestuurservaring

Naast het betrekken en horen van de partijen, zegt kwartiermaker Go vooral ook de werkvloer aan het woord te willen laten. “Ik wil horen wat er leeft. Bij de zorgprofessional en bij de patiënt”, vertelt Go. Hij was de afgelopen jaren onder andere voorzitter medische staf, bestuurslid bij Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen en Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) en lid van meerdere commissies bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Door: Nationale Zorggids