Volledig budget wijkverpleging niet uitgegeven: 'Houd dat geld in de sector'

Niet al het geld dat in 2023 beschikbaar was voor de wijkverpleging, is uitgegeven. Brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland roepen op dit geld te behouden voor de sector. Nederland vergrijst en er ligt een flinke opgave om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit meldt Skipr.

Meer dan 3 miljard euro ging in 2023 naar de wijkverpleging. Ruim 800 miljoen euro meer was hiervoor gereserveerd dan er werd uitgegeven. Een flink bedrag dat nog gebruikt kan worden om de zorg aan ouderen thuis een impuls te geven, zeggen ActiZ, Zorgthuisnl en ZN. Dit kan voorkomen dat zij in het ziekenhuis belanden of hun huisarts te veel belasten. Het aantal Nederlanders dat een vorm van ondersteuning of zorg thuis nodig heeft, zal de komende jaren flink toenemen. Daarom pleiten de zorgpartijen ervoor dat het overgebleven geld via zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten gebruikt wordt om de mogelijkheden voor passende zorg thuis worden vergroot.

Overgebleven geld inzetten

ActiZ, Zorgthuisnl en ZN willen met het ministerie van Volksgezondheid praten over de manier waarop het overgebleven geld kan worden ingezet voor de wijkverpleging.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky