Nationale Zorggids

Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam

Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
Telefoon:
+31203059359
Fax:
n.v.t.

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) gaat uit van de rechten van het kind op een veilige opvoeding. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene die volwaardig kan meedoen in de maatschappij.

Meestal kunnen ouders zelf zorgen voor een veilige opvoedingssituatie, of kunnen ze dat met hulp van een Centrum voor Jeugd en Gezin in hun buurt. Als de ouders niet gemotiveerd zijn om te zorgen voor een veilige ontwikkeling, dan is de inzet van de specialisten van BJAA nodig, die bescherming kunnen bieden. BJAA gaat dan direct aan de slag met het hele gezin om de kinderen zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden.

Bureau Jeugdzorg onderneemt direct actie wanneer kinderen in de knel zitten. Het gaat hierbij om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden, maar ook om kinderen die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid. Bureau Jeugdzorg zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gezet om deze bedreigingen van hun veiligheid weg te nemen. BJAA is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de inzet kan soms worden voortgezet tot 23 jaar.

NZG Locatie